Khoản phụ cấp nào được đưa vào làm cơ sở để tính tiền làm thêm giờ?

Chủ Nhật, 17/08/2008 11:52

- Tôi là chủ tịch công đoàn đơn vị. Do đặc thù công việc, cơ quan tôi luôn phải huy động làm việc ngoài giờ. Để đảm bảo đúng chế độ cho người lao động, xin chương trình tư vấn pháp luật cho biết những nội dung sau:

- Những phụ cấp nào được đưa vào làm cơ sở để tính tiền làm thêm giờ cho người lao động? Có phải chỉ có phụ cấp chức vụ không?

- Những ngày làm việc ngoài tiêu chuẩn trong tháng (ngày sau trực nhưng không được nghỉ bù do yêu cầu của đơn vị) thì tính tiền như thế nào? Có được tính theo tiết b khoản 2 mục IV của Thông tư 08/2008/TTLT-BNV-BTC không? Nếu được tính thì nhân ở mức nào? (50%; 100%; 200%). (Nguyen Thi Kim Lan)

- Tư vấn của Việc Làm Online:

Đối với nội dung của bạn nêu trên, có hai trường hợp:

A. Nếu người lao động thuộc đối tượng là:

a) Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

b) Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn.

c) Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam.

(Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ trực 12 giờ/24 giờ hoặc 24 giờ/24 giờ thì có quy định riêng).

Theo quy định tại Thông tư liên tịch Số: 08/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 5-1-2005 của liên Bộ Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức thì tiền lương dùng làm căn cứ để tính trả tiền lương làm thêm giờ được xác định bằng: Mức lương hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Cơ quan, đơn vị được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung thì tiền lương của một tháng cũng được điều chỉnh tăng thêm tương ứng.

Căn cứ vào thông tư trên, tất cả các khoản phụ cấp lương đều được đưa vào làm cơ sở để tính tiền làm thêm giờ cho người lao động, chứ không phải chỉ tính duy nhất phụ cấp chức vụ mới được đưa vào làm cơ sở để tính tiền làm thêm giờ cho người lao động.

Trường hợp người lao động có những ngày làm việc ngoài tiêu chuẩn trong tháng (ngày sau trực nhưng không được nghỉ bù) thì tiền lương làm thêm giờ được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày = Tiền lương giờ x 150% hoặc 200% hoặc 300% x số giờ thực tế làm thêm.

Trong đó:

Mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;

Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần;

Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định tại các Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao động).

Như vậy trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban ngày nhưng không được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì tiền lương làm thêm giờ phải được tính theo tiết a mục 2 Phần IV của TTLT số 08/2005/TTLT/BNV-BTC.

Còn trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày, nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày mới được tính tiết b mục 2 Phần IV của TTLT số 08/2005/TTLT/BNV-BTC. Mức 50% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; Mức 100% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 200% này đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định tại các Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao động).

B. Nếu người lao động thuộc đối tượng không phải là cán bộ công chức theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ Công chức mà thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động thì tiền lương dùng làm căn cứ để tính trả tiền lương làm thêm giờ thì cũng bao gồm tất cả các khoản phụ cấp lương.

Đối với trường hợp này thì tiền lương làm thêm giờ được tính theo quy định tại Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của BLĐ-TB&XH và cách tính cũng tương tự như trên.

Luật sư TRỊNH VĂN HIỆP