Thông tin mới nhất về: truyền thông, báo chí

Nhận diện Galaxy Note7 mớiNhận diện Galaxy Note7 mới

Samsung Vina đang chuẩn bị đưa ra bản cập nhật nâng cấp phần mềm nhằm cung cấp cho người dùng Galaxy Note7 các chức năng quan trọng