Thông tin mới nhất về: thuốc dán

Không phải cứ dán vào là xong!Không phải cứ dán vào là xong!

Thuốc dán được xem là khá an toàn và tiện dụng so với các đường sử dụng khác như uống, tiêm, thuốc đạn... Miếng dán được dùng để đưa thuốc vào cơ thể qua da một cách có kiểm soát.