Xây dựng tiêu chuẩn VN về mã thể hiện tên các nước và vùng lãnh thổ

Thứ Tư, 04/12/2002 00:00

(NLĐ) - Ngày 3-12, đông đảo các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia đã tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo tiêu chuẩn VN (TCVN) do Ban Kỹ thuật, Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng xây dựng.

Đây là dự thảo TCVN được xây dựng trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 3166-1:1997. Hiện nay, trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, VN cũng không nằm ngoài quy luật đó, vì vậy rất cần phải xây dựng tiêu chuẩn VN về mã thể hiện tên các nước và vùng lãnh thổ. Khi bộ mã này được đưa vào sử dụng sẽ trở thành ngôn ngữ chung, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội.

 

B.T.G