Thành lập Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

Thứ Ba, 22/07/2003 00:00

(NLĐ)- Thủ tướng Phan Văn Khải vừa ban hành Nghị định số 85/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT. Theo đó, về cơ cấu sẽ có 16 tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước.

Ngoài 9 vụ vẫn được giữ nguyên là Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Thường xuyên, Vụ Giáo dục Quốc phòng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng, Thanh tra, Vụ Khoa học Công nghệ, có 5 vụ được đổi tên là Vụ Giáo dục Phổ thông (hiện nay là Vụ Trung học Phổ thông), Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (hiện nay là vụ Trung học Chuyên nghiệp và dạy nghề), Vụ Hợp tác Quốc tế (hiện nay là Vụ Quan hệ Quốc tế), Vụ Công tác học sinh, sinh viên (hiện nay là Vụ Công tác Chính trị), Vụ ĐH và Sau ĐH (ghép 2 vụ ĐH và sau ĐH). Hai tổ chức được thành lập mới là Vụ Pháp chế và Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

H.L.Anh

Các bài khác