picture

Thí nghiệm máu nhân tạo: thành công bước đầu

18:41:38 30/10/2013

Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Babes-Bolyai-Cluj-Napoca (Romania) đã tạo ra một công thức máu nhân tạo với các thí nghiệm thành công ban đầu rất khả quan.