picture

2 tuổi đã dậy thì

09:43:00 08/10/2013

Từ năm 2008 đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM tiếp nhận điều trị 39 bệnh nhi bị bệnh dậy thì sớm. Nhiều bệnh nhi chưa đến 2 tuổi đã có dấu hiệu của người trưởng thành.