Thông tin mới nhất về: lớn sớm

Trẻ em “lớn sớm” cũng loTrẻ em “lớn sớm” cũng lo

Trẻ dậy thì sớm cần được cung cấp thông tin chính xác và đúng đắn để hiểu về sự phát triển bản thân cũng như các nguy cơ đối với sức khỏe