Thông tin mới nhất về: Fanpage Bộ trưởng Y tế

Lướt facebook Bộ trưởng Y tếLướt facebook Bộ trưởng Y tế

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trở thành Bộ trưởng đầu tiên công khai trang fanpage tại địa chỉ facebook.com/botruongboyte.vn tới người dân cả nước.