Thông tin mới nhất về: Bưng bê vật nặng

Đón Tết, coi chừng cụp xương sống!Đón Tết, coi chừng cụp xương sống!

Nhiều người bị thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa… không ngờ rằng một phần nguyên nhân của bệnh là từ cú cụp xương sống xảy ra một thời gian dài trước đó