Tiger chơi banh

Thứ Sáu, 28/10/2011 08:08

Bé tên Anh Quân, nhưng ở nhà tên là Tiger.

Lý do đặt cháu tên ở nhà là Tiger vì cháu sinh năm Dần. Có lẽ vì vậy mà cháu Tiger cũng có một sức mạnh như "ông 30" chăng? Sở thích của cháu là đi dạo công viên với ba (bé không khoái mẹ bằng ba), chơi đá banh và đi siêu thị.


Con ra công viên đá banh nè


Nhà banh có quá trời banh

Mệt quá, con nghỉ chút đã nhé!
Bạn đọc Ngô Văn Thuận
Bình chọn