Ông Nội cưng Ngọc nhất nhà!

Thứ Sáu, 18/11/2011 16:37

Bảo Ngọc được 27 tháng, rất thích xem chị Xuân Mai hát và hát theo.

Sau khi xem chị Xuân Mai hát xong, Bảo Ngọc thường hát lại cho mọi người nghe. Mỗi lần về quê thăm nội, Bảo Ngọc luôn theo sát ông nội và đòi nội ẵm trên tay. Ông nội là ưu tiên số một được ẵm Ngọc. Vì theo lời Ngọc thì: “Ông Nội cưng Ngọc nhất nhà!”


Ngọc rất thích về thăm quê nội

Và thích được nội ẵm
Bạn đọc Châu Ngọc Thuấn
Bình chọn