Đánh trống Lân

Thứ Ba, 20/12/2011 14:54

Chào các bạn, mình tên là Lê Văn Quang Tùng, sinh ngày 22-2-2008.

Ở nhà mọi người gọi mình là Tý, mình rất thích múa lân và đánh trống.

Ty chuẩn bị đánh trống đây
 
Mình mê nhất là đánh trống, múa lân
 
Ôi, mỏi tay quá
Bạn đọc Nguyễn Thị Thúy Nga
Bình chọn