Bin khỏe, Bin ngoan!

Thứ Tư, 14/12/2011 17:40

Chào các bạn! Mình tên Nguyễn Tấn Dũng, ở nhà thường gọi là Bin.

Mình sinh ngày 21-10-2009. Mình rất thích đá bóng, ước mơ sau này sẽ trở thành cầu thủ bóng đá.


Khởi động để ra sân!


Đây là sân bóng của mình

Đá banh xong, nghịch cát thôi!
Bạn đọc Nguyễn Thị Khánh Ninh
Bình chọn